بعد از مدتها...

بيشتر از مدتی اين مثنوی تاخير شد... گرفتاريها نگذاشته بنويسم.

به هر صورت هنوز زنده ام.

دوستان اگر وقت زيادی دارند بروند به اين نشانی سر بزنند:

www.paya.se

سه تا برنامه راديويی هست. «صدای دوست» مال من است.

/ 2 نظر / 8 بازدید
رسول

جناب ناصر خان ، ناصر جان زراعتی سلام . اميدوارم که خوش و خرم و سر حال و زبرو زرنگ باشی و در کنار خانواده سلامت و پايدار. بالاخره پس از مدتها چشممان به جمال بی مثال کلماتی که از قلمت(بزبان ديگرازدکمه های صفه کليد کامپيوتر) تراوش نموده بود روشن شد و ديگه نميشه گفت:« ديريست که دلدار پيامی نفرستاد ـ ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد». از اينکه از غيبت صغری برگشتی بسيار خوشحال شدم . زندگی ناصر جان صدسال اولش سخته بعدش کم کم کارها درست ميشه. يک تبريک و دست مريزاد هم برای وبلاگ جديدت . خب دارند گی هست و برازندگی.خوبی اينتر نت و بزرگراه ارتباطی اين است که ميشه هر جای دنيا که باشی مطالب نوشتاری و گفتاری را دريافت کرد چه سمعی و چه بصری.(البته: آنان که منکرند بگو روبرو کنند). در ادامه راهت موفق وپيروز باشی. ما هم گاه گاه چند کلمه ای مينويسيم و ادای وبلاگيست ها (اگر اصطلاح غلطی نباشه) را در ميآوريم.مشتاق ديدار. شاد باش و شاد زی.