سايت بنياد گلشيری راه افتاد!

همين الان ايميل فرزانه طاهری رسيد. خبر خوش: سايت بنياد راه افتاد! اين هم نشانی اش:

www.golshirifoundation.org
هر کس میبیند به دیگران هم بگوید.
***
آن سالها، گاهی یک تکه کاغذ می انداختند توی خانه ها که با خط کج و کوله ای نوشته شده بود که فلان کس دیشب خواب یکی از امامان را دیده که مثلا گفته چه کنید و چه نکنید!
آنوقت نویسنده از یابنده کاغذ میخواست که ده نسخه از روی آن بنویسد و به دیگران بدهد یا بیندازد تو خانه مردم و همینطور این ده نسخه ده نسخه ادامه می یافت، طوری که میدیدی همین تکه کاغذها هر روز می افتد تو خانه ات...
حالا هم این آدرس سایت گلشیری دادن من هم حکایت همان است...
نمیدانم آیا هنوز هم از این جور کاغذها مینویسند و توی خانه ها می اندازند یا نه؟
گرچه انگار نیازی نیست... هر چند وقت، مومنی خوابنما میشود و ادعای پیامبری میکند!
عبید نازنین مینویسد:
شخصی از مولانا عضدالدین پرسید: چون است که در زمان خلفا، مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار میکردند و اکنون نمیکنند؟
گفت: مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان به یاد می آید و نه از پیغامبر.
***

/ 2 نظر / 8 بازدید
مرتضی

سلام ناصر خان. می نویسم که بدانید ما خواننده پرو پاقرصیم...این هیچ ربطی به خطتتان ندارد...یا حق

youssefalikhani

سلام ناصر بزرگوار. با گفتگوي رضا قاسمي چطوري؟