به ياد فرهاد...

امروز بالاخره کارهای برنامه يادبود فرهاد انجام شد. اين هم اطلاعيه ای که برای سايت های اينترنتی و راديوهای محلی فرستادم و ميفرستم:

BOKARTHUS
خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ برگزار میکند:
به یاد فرهاد که بلند گفت: نه!
باحضور اسفندیار منفردزاده
{نمایش فیلم، موسیقی، ترانه خوانی، سخنرانی و شعرخواني}
زمان: شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲ {۶ مهر ۱۳۸۱}
از ساعت ۱۸ تا ۲۱
مکان:
Angered teatern
Blastallet
ANGERED
با اسپورهای ۸ و ۹ و ۱۰
ورودی {برای تامین هزینه های این برنامه}: پنجاه کرون
برنامه راس ساعت اعلام شده شروع میشود.
تلفن: ۱۵۲۲۷۷ ۰۳۱
۹۵۱۳۶۰۷ ۰۷۳
***


/ 0 نظر / 7 بازدید