دوست فيلمساز و نويسنده، رضا علامه زاده مطلبی نوشته است درباره زيبا کاظمي، در ايران امروز، باعنوان کاش نميدانستم او زيباست... خواندنی است.

از وازريک درساهاکيان مترجم خوب و رفيق قديمي، از لوس انجلس، امروز اين ايميل را دريافت کردم:

ناصر جان

نوشته ات درباره زيبا را امروز خواندم. دست روی دلم گذاشتی. من زيبا را خوب ميشناختم از مدرسه تلويزيون و در فيلم آخر سالش هم بازی کرده ام و در فرانسه هم که بودم، در سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷، مرتب با او تماس داشتم و پسرم با پسرش همبازی و رفيق بودند. در ضمن اسم اين جوان در اصل سلمان است، مثل سلمان فارسی. اين روزها زنگی بهت ميزنم و بيشتر حرف ميزنيم. قربان تو. وازريک

  يادم باشد حتما از وازريک بخواهم که درباره زيبا و خاطراتش از او مفصل بنويسد.

اسم اصلی پسر زيبا تصحيح ميشود. همين طور که وازريک نوشته سلمان است.

کاش دوستان ديگری هم که زيبا را ميشاختند، درباره اش بنويسند.

/ 0 نظر / 38 بازدید