خلف وعده؟

نگاه کردم دیدم سه شنبه وعده داده بودم هر روز یادداشتکی بنویسم که دوستانی هم شاد شده بودند و پیام داده بودند، آن وقت این وسط یکهو چهارشنبه میاید و میگذرد...
منظور اینکه خودم هم متوجه شده ام... ببین آش چقدر شور بوده که فراش هم متوجه شده...
***
چندی پیش، مطلبی خواندم از شاهرخ مسکوب، درباره دوست از دست رفته اش امیرحسین جهانبگلو، در یادنامه ای که چند سال پیش درآمده، به شکل یادداشتهای روزانه... مثل تمام نوشته ها و همین یادداشتهای مسکوب خواندنی بود و زیبا... و براستی حق مطلب را ادا کرده بود... درباره رنج و مرگ و تلخی روزگار، با نگاه هایی به کتاب مقدس، بخصوص حکایت ایوب...
یاد احمد رضوی، دوست از دست رفته ام افتادم... احمد پارسال تابستان در تهران مرد، بعد از هفت سال که با سرطان جنگید... و من روز قبل از مرگش در بیمارستان دیدمش و قرار بود شب بعد همسرش ژاله برود خانه کمی استراحت کند و من نزدش بمانم... که نشد و رفت...
احمد انسان نازنینی بود، دوست خوبی بود و من هنوز نبودنش را باور نمیکنم (همچنان که نبودن هوشنگ گلشیری را و خیلی از عزیزان دیگرم را نمیتوانم باور کنم... دایی نازنینی داشتم... انسانی بود زحمتکش و شریف، خوب و مهربان، دو سال پیش در تصادف اتومبیل مرد... مرگ او را هم باور نمیکنم... اصلا انگار دلم نمیخواهد هیچ مرگی را باور کنم... آدمها همیشه هستند انگار... یعنی تا در ذهن و یاد و خاطره ما هستند، پس هستند... به این ترتیب، نبودن و نیستی معنا ندارد...) همان پارسال مطلبی درباره و به یاد احمد نوشتم که جایی چاپ شد و در یکی از سایتها هم یکی دو ماهی بود و خیلیها خواندند...
غرض، پس از خواندن نوشته مسکوب، احساسم این بود که من درمورد دوست و رفیق قدیمی ام کوتاهی کرده ام... من هم مانند مسکوب با دیدن رنج و درد طاقت فرسای دوست، به یاد ایوب پیامبر افتادم و حتا تکه ای از کتاب ایوب را از کتاب مقدس در همان نوشته نقل کردم... اما مطلب من کجا و نوشته مسکوب کجا! او حق مطلب و حق دوست را واقعا ادا کرده... من اما به قول جوانان امروز کم آوردم!...
باب ۱۴ کتاب ایوب:
انسان که از زن زاییده میشود* قلیل الایام و پر از زحمات است* مثل گل میروید و بریده میشود* و مثل سایه میگریزد و نمیماند*
همین...

/ 0 نظر / 8 بازدید