هفت قانون معنوی موفقيت

امروز کتابی کوچک اما مفيد و پرمحتوا خواندم و بسيار لذت بردم، بطوری که دلم ميخواهد چند بار ديگر هم آنرا بخوانم. مشخصاتش را مينويسم. اگر نخوانده ايد، حتما بخوانيد:
«هفت قانون معنوی موفقيت»نوشته: دکتر دیپاک چوپرا
ترجمه: گيتی خوشدل (ترجمه روان و شيوا است!)
نشر گفتار
۱۰۲ صفحه. چاپ پنجم. ۱۳۷۸. تهران.

/ 0 نظر / 41 بازدید