نمايش شازده احتجاب و گزارش جايزه گلشيری...

ديشب از ساعت شش تا نه، فیلم سینمایی شازده احتجاب بهمن فرمان آرا و گزارش ویدئویی مراسم اولین جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری در سال ۱۳۸۰ را در سالنی در گوتنبرگ نمایش دادیم. دوستداران ادبيات معاصر و گلشيری آمدند.
پارسال فيلم سايه های بلند بهمن فرمان آرا را که آنهم براساس يکی از داستانهای گلشيری ساخته شده در همين شهر نمايش داديم. درآمد حاصل از نمايش فيلم و فروش کتاب و نوار و غيره را هم برای بنياد فرستاديم.
بهمن فرمان آرا دو سال پيش محبت کرد و نسخه های ويدئويی پاکيزه ای از اين دو کار خوبش را در اختيار من گذاشت و اين اجازه را داد که صرفا برای ياری به بنياد گلشيری، نمايش عمومی داده شود.
غير از گوتنبرگ، در دو سه شهر ديگر سوئد و نيز به همت دوستان و دوستداران گلشيری، اين فيلمها در چند شهر آمريکا و نيز سيدنی استراليا هم نمايش داده شد.
اين نوع کارهای به ظاهر کوچک و پراکنده، اگرچه نيرو و وقت فراوان ميگيرد، و چنان که بايد و شايد از سوی هموطنان مورد اقبال واقع نميشود، اما به گمان من چندان بی ثمر هم نيست.
به هر صورت، گامی است در راه ياری رساندن به ايجاد و برپايی و تداوم چنين بنيادی که نمونه هايش در کشورهای اروپايی و آمريکايی بسيار زياد است، ولی متاسفانه در ايران بسيار اندک و شايد بتوان گفت به جز دو مورد اصلا نبوده و نيست... البته اميدواريم که از اين پس باشد...
درآمد این شب (ورودیه و فروش کتاب) برای بنیاد ارسال خواهد شد.
زنده یاد احمد محمود هم که جایزه اش را به بنیاد داد، دیشب با ما بود! همچنین عزیزان دیگر... نام نمی برم... همه را دیدیم روی پرده و چشممان روشن شد!

/ 3 نظر / 6 بازدید
هزارپا

چشمتان روشن...دلتان گرم و پايتان استوار.اينجا در تهران چند فيلم عاشقانه مزخرف هست رو پرده و تيكه پاره هاي زندان زنان.

کورش بيت سرکيس

با سلام اگر مايل باشيد می توان اين کار را در آلمان در شهر کارلسروهه هم انجام داد. در صورت تمايل با من تماس بگيرِد. با احترام کورش بيت سرکيس

پروين

سلام آقاى زراعتى و كورش جان، اگر باز آمدى و پيام گذاشتى. نسخه ويديويى شازده احتجاب در فروشگاههاى ايرانى در شهرهاى آلمان موجود است اما فيلم جايزه بنياد ابتكار بدى نيست و قابل ديدن