خط و ربط

جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤

بعد از مدتها...

بيشتر از مدتی اين مثنوی تاخير شد... گرفتاريها نگذاشته بنويسم.

به هر صورت هنوز زنده ام.

دوستان اگر وقت زيادی دارند بروند به اين نشانی سر بزنند:

www.paya.se

سه تا برنامه راديويی هست. «صدای دوست» مال من است.

ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral