خط و ربط

چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

دو شعرک ديگر...

سنگی

کنارِ جاده

تنها نشسته است.

ــ در انتظار کيست؟

***

از مهربانی

لبريز می‌شود

پياله جانم،

وقتی به يادِ تو می‌افتم.

***

ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral