خط و ربط

پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۱

يک شعر ناتمام...
اينگونه ميگذرد عمر
پرشتاب...
در باد، در غبار...
و برگهای زرد
سرگردان...
پاييز زودرس
آهسته ميرسد از راه...
باران نم نم و
چتر شکسته و
کتابهای نانوشته...
حسرت کنارمان مينشيند،
خاموش چای مينوشد
و دفترچه های سفيد را ورق ميزند...
***
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral