خط و ربط

چهارشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٢

باز هم بعد از مدتها...
هشتم اردیبهشت کجا و یازدهم تیرماه کجا! از بهار تا تابستان... جمعا میشود دو ماه و سه روز...
بد نیست شروع کنم با دو تا نوشته کوچولو... تا بعد که امیدوارم چنین وقفه هایی پیش نیاید.
فکری به سرم زده: کتابی درباره آب... در صفت آب... با مضمون آب...
هنوز این فکر پخته نشده. نمیدانم، آیا بشود؟ آیا نشود؟... اگر بشود، چه خواهد شد؟
حالا تا بخواهد بشود یا نشود، این دو تا کوچولو را یادداشت کنم که یادم نرود و در ضمن برگشته باشم...
***
یک
کودکان انگشتانت را به موج ریزه ها ببخش
بر برکه ای که خنکای سایه سار تابستان است.
***
دو
سر به سر آب میگذارد
جویبار پر از سنگریزه
تن باطراوتش را قلقلک میدهد...
خنکی میخندد و
غلتان
جاری میشود.
***
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral