خط و ربط

پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۱

الاهم و فی الاهم!
ممنون از تمام دوستان دیده و نادیده و مهر و محبتهاشان... و پیامها و اظهار لطفها و غیره...
از امروز صبح، هرچه کار و خرده کاری بود تعطیل کردم تا بنشینم سرانجام پس از سه سال و شاید اندی، کتاب زندگینامه بهروز وثوقی را تمام کنم. یعنی مدتهاست این کتاب حدود ۶۰۰ صفحه ای خواندنی تمام شده است. هفت بار بازنویس شده... حالا هم باید آخرین صفحه بندی و چاپ نمونه برای چاپخانه انجام شود و برود زیر چاپ که میدانم چقدر پیر و میانسال و جوان (همه دوستدار این بازیگر خوب و محبوب) مشتاق خواندن آنند!
الاهم و فی الاهم کردم، دیدم در میان اینهمه کار ناتمام که دارم و در این اوضاع دشوار و آشفته، مهمتر از همه به پایان رساندن این کار است و حالا در خانه نشسته ام و مشغول کارم...
باز هم درمورد این کتاب خواهم نوشت تا وقتی که درآید...
***
تا بعد...
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral