خط و ربط

شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱

ايجاز!
امروز کمی «سعدي» خواندم. بيخود حافظ او را «استاد سخن» نخوانده است. ايجاز در اين بيت حيرت انگيز است:

نه نيروی صبرم
نه جای ستيز
نه امکان بودن
نه جای گريز...


ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral