خط و ربط

چهارشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۱

نتيجه علم ناقص...
پريشب تا ساعت ۴ صبح نشستم و يادداشت مفصلی نوشتم درباره و به ياد اسماعيل پوروالی دوست روزنامه نگاری که از ميان ما رفت. مطلب بدی هم نشد. به نوعی يادها و خاطرات من بود از او که در اين ۱۵ سال گذشته گاهی مطالبم در «روزگار نو»ش چاپ شده بود.
بعد هم فرستادم برای داخل وبلاگ و بعد از آن هم ايميلی زدم به «ايران امروز» که اگر خواستند اين مطلب را در سايت شان بگذارند.
اما نميدانم چرا اين مطلب محو شد و نرفت داخل سايت...
هيچ چيز بدتر از علم ناقص نيست... يا آدميزاد بايد يک چيزی را خوب و کامل بداند يا بهتر است اصلا نداند. ناقص دانستن موجب دسته گلهايی اين چنينی ميشود که آدم به آب ميدهد.
بهرحال، شايد هم، به قول دوستی که معتقد است، الخير و فی ما وقع!
ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral