خط و ربط

پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢

 

ماه نيمه بر آسمان تيره!

اينحا حه می کنی

در برکه سرد من

اينگونه لرزان و رقصان

از يکی قطره باران؟

ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral