خط و ربط

پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢

شعرک...

ماهِِ دلشکسته

چرا سَرَک مي کشد

از پَسِ شاخه های بيد؟

 

آسمان و ماه و شاخه ها می لرزند

بر برکه چشمانِ تو

که اينجا نشسته ای

بر نيمکتِ سنگی

کنارِ دلنگرانی هايم.

ناصر زراعتی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

سهراب رحیمی
مرتضا نگاهی
مانا آقایی
پرشين‌بلاگFastCounter by bCentral